uadwokata

Adwokat

Lista rodzai nietolerancji w miejscu pracy

Jestem pewien, że często natrafiłeś na przejaw nietolerancji w miejscu pracy w ciągu swojej kariery zawodowej. Tutaj, w Polsce takie działania są niedozwolone i na pewno każdy kraj ma takie same zasady.

Oto skrótowa lista rodzai nietolerancji w miejscu pracy:

Nietolerancja rasowa

Dzieje się tak, gdy pracownicy lub poniekąd dyrektorzy i menedżerowie traktują osoby innej rasy w sposób niesprawiedliwy. Oni ich nie szanują a to oddziałuje na to jak są traktowani.

Dyskryminacja płciowa

Dzieje się tak, kiedy pracodawca przykładowo okazuje więcej szacunku zatrudnionym płci męskiej. Takie nierówne traktowanie trwa już od wielu lat. Niektórzy ludzie uważają, iż faceci są lepsi we wszystkim co czynią. To nie jest prawda. Kobiety mogą wykonywać te same zadania podobnie jak mężczyźni, na tym samym poziomie.

Dyskryminacja biorąc pod uwagę narodowość i język

Dzieje się tak, gdy pracownik jest inaczej traktowany przez swoje pochodzenie. Wyobraź sobie, iż urodziłeś się w Czechach a na rozmowie kwalifikacyjnej słyszysz, iż nie mogą Cię zatrudnić przez Twój akcent.

Nietolerancja ze względu na religię

Dzieje się tak, kiedy zatrudniony jest niesprawiedliwie traktowany jedynie poprzez odmienną religię.

Nietolerancja mając na uwadze orientację seksualną

Z tym rodzajem dyskryminacji mamy do czynienia, gdy ktoś jest niedobrze traktowany przez swoje upodobania seksualne. Pracodawca może nie zatrudnić kogoś lub nawet zwolnić jedynie dlatego, iż ta osoba jest homoseksualistą.

To wyłącznie parę z wielu rodzajów dyskryminacji w miejscu pracy. Każdy przejaw nierównego traktowania jest niezgodny z prawem, zasadna jest pomoc prawnika - adwokat Wrocław to ekspert zajmujący się prawem pracy.