uadwokata

Usługi prawne

Dyskryminacja zważywszy na religię w miejscu pracy

Nietolerancja pozostaje jednym z największych problemów pośród pracowników w naszym kraju. Chociaż nietolerancja z uwagi na wiarę i inne czynniki została zdelegalizowana, to wciąż zdarzaj się zanadto często. Jeśli masz do czynienia z dyskryminacją zważywszy na swoje przekonania religijne, wiek, rasę lub inne czynniki możesz mieć prawo do odszkodowania.

Swoboda religijna jest jednym z podstawowych praw zastrzeżonych wszystkim obywatelom. Jesteśmy wolni by urzeczywistniać osobistą duchowość, samodzielnie bądź we wspólnocie. Niestety nie każdy jest tolerancyjny. Razem z cechami osobistymi jak płeć i pochodzenie, religia jest jedną z kategorii ochranianych przez prawo.

Nietolerancja może przydarzyć się wszędzie i przybierać wielorakie odmiany. Niektórzy ludzie błędnie sądzą, że odnosi się jedynie osób z mniejszości etnicznej – z nierównym traktowaniem może spotkać się każdy.

W miejscu pracy dyskryminacja przybiera formę selektywnego zatrudniania i dymisjonowania. Jest to niezgodne z prawem by zwolnic kogoś poprzez odmienne wyznanie. Dyskryminacja może być bardziej subtelna, jak m.in. odmowa szkoleń.

Jeśli ze względu swoich przekonań religijnych masz do czynienia z dyskryminacją w miejscu pracy, masz prawo stanąć w obronie swoich praw. Szukając pomocy u prawnika, jak prawnik Wrocław, można podać pracodawców do sądu o ich podejrzane praktyki. Jeśli wygrasz rozprawę będziesz miał szanse na kompensatę.