uadwokata

Adwokat

Przejawy nietolerancji w pracy

Nietolerancja rasowa w miejscu pracy jest niestety powszechna. Istnieje w miejscach pracy na całym globie. Dzięki globalizacji i lepszych możliwości przemieszczania się ludzie jeżdżą po całym globie i wykonują zawód w nowym miejscu zamieszkania. Ich kultura, tradycje, zainteresowania i przekonania różnią się od miejscowych a to prowadzi do konfliktu interesów. Może to prowadzić do dyskryminacji rasowej we wspólnocie.

Segregacja w miejscu pracy oddziałuje na morale i pewność siebie zatrudnionego. Może to kierować do obniżenia poziomu produktywności pracownika lub całej grupy. To też nie sprzyjające środowisko pracy dla nowych pomysłów i projektów, które właśnie są omawiane i realizowane.

Z tych względów rządy na całym globie wprowadziły przepisy zakazujące nietolerancji w miejscu pracy. Zagwarantowano ochronę jednostki przed nierównym traktowaniem biorąc pod uwagę rasę i kolor skóry, w odniesieniu do nagród, szkoleń i odwołań. Poza tym dyrektywa zaświadcza, że każda poszkodowana osoba może pozwać pracodawcę do sądu, a tam konieczna jest pomoc adwokata jak prawnik prawo Wrocław.

Mimo jasnego prawa zgłaszanych jest coraz więcej przypadków dyskryminacji. Może to także wynika z pogłębiającej się znajomości praw pracowniczych wśród zatrudnionych.